Ôn Văn Công Kỉnh, pháp danh Nguyên Cẩn nguyên là cựu hội trưởng Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại, đã qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

CÁO PHÓ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Gia đình chúng con, chúng tôi, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng quí cô bác nội ngoại, thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu Chồng Cha, Ông của chúng con, Chúng tôi:

Cố Phật Tử : VĂN CÔNG KỈNH
Pháp Danh: NGUYÊN CẨN
Thọ  Bồ Tát Giới

Sinh ngày 16-7-1938 năm Mậu Dần tại Thôn An Bằng Xã Vinh An, Thừa Thiên Huế Viêt Nam. Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 6:00 Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2024. Nhằm ngày 30 tháng 2 năm Giáp Thìn. Tại Thành Phố Fruitland Park, Fl.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ: 87 Tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LÊ

Sẽ Tổ Chức Tại Tu Viện Thanh An 28933 Sleepy Bear Ln Sorrento, Fl 32776.

Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

 • 2:00 pm: Thăm Viếng
 • 2:30 pm: Trị Quan Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Lễ Phục Hồn, Thành Phục
 • 3:30 pm: Thăm Viếng
 • 4:30 pm: Lễ Tịch Điện Kỳ Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh
 • 7:30 pm: Dâng Hoa, Thăm Viếng và Phân Ưu của Quý Hội Đoàn, Cô Bác Họ Hàng, Thân Hữu và GĐPT Thanh An

Chủ Nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024

 • 6:30 am: Cúng Trà, Tụng Kinh Cầu Nguyện
 • 10:00 am: Cúng Ngọ, Tiến Linh
 • 1:30 pm: Khiển Điện Di Quan Hỏa Táng

Địa chỉ: Woodlawn Memorial park, funeral home
400 Woodlawn cemetery RD. Gotha, Fl 34734.

Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh.

Tại Tu Viện Thanh An.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 • Hiền Thê: Lê Thị Phòng.
 • Trưởng Nam: Văn Công Khanh, vợ Nguyễn Thị Thu.
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Bạch Cầu.
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Thu Hà.
 • Hiếu Nam: Văn Công Sanh, vợ Nguyễn Nữ Phương Thủy.
 • Hiếu Nam: Văn Công Quảng, vợ Trương Thị Lành.
 • Hiếu Nam: Văn Công Hạ, vợ Trương Thị Cathy.
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Mười, Chông Den Yin.
 • Cháu Đích Tôn: Văn Công Khải.

Cáo Phó Này Thay Thiệp Tang

Mọi chi tiếc xin liên lạc: Văn Công Khanh (501)593-0406, Văn Công Sanh (757)408-8274