Ôn Văn Công Lãng vừa qua đời tại vùng An Mỹ, An Bằng, hưởng thọ 92 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Cha, Ông, Cố chúng tôi là:

Văn Công Lãng

Sinh năm 1930, đã từ trần vào lúc 23 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 7 năm Tân Sửu.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 3 tháng 7 năm Tân Sửu.  Lễ di quan vào lúc 5h ngày 6 tháng 7 năm Tân Sửu.

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

Con trai: Văn Công Phòng
Con trai: Văn Công Phong
Con trai: Văn Công Lưu
Con trai: Văn Công Lễ
Con dâu: Văn Thị Hạnh
Con dâu: Nguyễn Thị Hạnh
Con dâu: Lê Thị Kim Thảo
Con dâu: Lê Thị Hoa
Cùng toàn con cháu chắt nội ngoại

Đại diện Anbangnews có đến viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời chia buồn cùng tang gia hiếu quyến, cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu ôn sớm yên nghỉ.

Tin & Hình: Mạnh Phạm, Sơn Trần, Tý Hoàng, Văn Thanh An