ABN:  Ôn Văn Công Thiên (tức Đường), pháp danh Nhuận Vỹ, vừa qua đời vùng An Mỹ, làng An Bằng, Việt Nam.  Hưởng thọ 82 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Công Thiên (Đường)
Pháp danh: Nhuận Vỹ

Sinh ngày 05/06/1940 (Canh Thình).  Tạ thế vào lúc 09 giờ 52 phút ngày 15 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 9 năm Tân Sửu).

Hưởng thọ: 82 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 từ ngày 17/10/2021 (nhằm ngày 12/9/ Tân Sửu).  Lễ di quan vào lúc 6 giờ 00 ngày 21/10/2021 (nhằm ngày 16/9/Tân Sửu).

Linh cữu được quàn tại tư gia và an táng tại nghĩa trang quê nhà tại vùng An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sai sót, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Toàn thể tang gia đồng kính báo:

 • Vợ: Đặng Thị Chắc
 • Con trai trưởng : Văn Công Trung (Dũng)
  vợ: Văn Thị Cách
 • Con trai: Văn Công Tuấn
  vợ: Nguyễn Thị Nga
 • Con trai: Văn Công Thiệu (Tèo)
  vợ : Nguyễn Thị Bê
 • Con trai: Văn Công Dũng (Xu)
  Vợ: Trần Thị Thanh Thúy
 • Đích tôn: Văn Công Sỹ
 • Con gái: Văn Thị Luật
  nghĩa tế: Nguyễn Sơn
 • Con gái: Văn Thị Lệ
 • Con gái: Văn Thị Huệ
 • Con gái: Văn Thị Hoa
  nghĩa tế: Lê Hồng
 • Con gái: Văn Thị Hạnh (Thích Nữ Nguyên Hoà)
 • Con gái: Văn Thị Lan
  nghĩa tế : Trương Minh Tuấn
 • Con gái: Văn Thị Phương
  nghĩa tế: Nguyễn Dương
 • nghĩa tế: Lại Thoáng
 • Cùng toàn thể các con cháu nội ngoại

Phóng viên Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của ôn và gởi lời phân ưu đến toàn thể tang gia hiếu quyến cũng như cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Nhuận Vỹ sớm về cõi Phật an lành.  Được biết, trong lúc đang tang, ở làng có mưa.

Tin & hình: Văn Thanh An, Sơn Trần