Anbangnews vừa nhận được tin buồn từ tiểu bang Florida, ông Văn Đình Đẩu (Đã), pháp danh Nhuận Minh, vừa qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng, Cha, Ông chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Văn Đình Đẩu (Đã)
Pháp danh: Nhuận Minh

Sinh năm 1951 (Tân Mão)
Tạ thế vào lúc 05 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2023 (nằm ngày 16 tháng 09 năm Quý Mão)

Hưởng thọ: 73 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 22 đếng ngày 23 tháng 09 năm Quý Mão).  Linh cữu được quàn tại: Forest Hill Memorial Park, địa chỉ: 2001 SW Murphy Rd., Palm City, FL 34990 và an táng tại: Fernhill Memorial Gardens & Mauso, địa chỉ: 1501 South Kanner Highway, Stuart, FL 34994.

Chương Trình Tang Lễ:

Chủ Nhật – ngày 22 tháng 09 năm Quý Mão (05/11/2023)

 • 09 giờ 30: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Khai Kinh Bạch Phật, Phục Hồn, Thành Phục
 • 11 giờ 30: Quan Khách Phúng Điếu
 • 15 giờ 00: Đại Lễ Kỳ Siêu – Thuyeestp Pháp Độ Linh
 • 17 giờ 00: Đêm Nến Cầu Nguyện
 • 18 giờ 00: Tịnh Nghỉ

Thứ Hai – ngày 23 tháng 09 năm Quý Mão (06/11/2023)

 • 09 giờ 00: Quan Khách Phúng Điếu
 • 11 giờ 00: Lễ Khiển Điện – Di Quan
 • 13 giờ 00: Lễ Hạ Khoán
 • 15 giờ 00: An Linh
 • Sự Hoàn

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kính móng quý vị niệm tình hoan hỷ.

Tang Gia đồng kính báo:

 • Con trai: Văn Đình Khả, vợ Lê Thị Bê, và các con
 • Con gái: Văn Thị Hồng, chồng Hoàng Thành, và các con
 • Con gái: Văn Thị Liên, chồng Huỳnh Quyền, và các con
 • Con gái: Văn Thị Yên, chồng Lại Cứ và các con
 • Con gái: Văn Thị Mỹ
 • Bà quả phụ: Nguyễn Thị Xuyên
 • Đích tôn: Văn Đình Đức
 • Cùng tất cả các cháu nội ngoại

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang