Tin buồn từ Florida: Ôn Văn Tấn Vỹ vừa qua đời tại thành phố Miramar, tiểu bang Florida, hưởng thọ 74 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông Nôi, Ông Ngoại của chúng tôi là:

Hương linh Phật tử: Văn Tấn Vỹ
Pháp danh: Đức Vương

Sinh ngày 4 tháng 6 năm 1950 tại làng An Bằng, Việt Nam. Từ trần lúc 2:25 ngày 1 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Quý Mão tại thành phố Miramar, Florida, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ: 74 tuổi.

Linh cũu đường quàn tại: Joseph A Scarano Funeral Homes, 9000 Pines Blvd., Pembroke Pines, FL 33024, phone: 954-438-8222.
Sau đó, linh cữu sẽ được đưa về Việt Nam an táng tại An Bằng.

Chương Trình Tang Lễ
Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023
2:00 PM – 7:00 PM: Lễ khai kinh cầu siêu, nhậpt quan, phục tang, thăm viếng.
Xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

Tang gia đồng kính báo:

  • Vợ: Phạm Thị Dãnh
  • Trưởng nam: Văn Tấn Vĩnh, vợ Đặng Thị Tý và các con
  • Trưởng nữ: Văn Thị Hồng, chồng Văn tấn Lép và các con
  • Thứ nữ: Văn Thị Thúy, chồng Hoàng Anh Tuấn và các con
  • Thứ nam: Văn Tấn Thiệu, vợ Đào Thị Hường và các con
  • Đích tôn: Văn Tấn Khoa (Justin)

Cáo phó này thay lời thiệp tang.

Trong lúc tổ chức tang lễ, không sao tránh khỏi những điều thiếu sot, xin quý vị niệm tình lượng thứ cho.

Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát.