Tin buồn từ Florida

Ông Antôn Nguyễn Khánh

Sinh năm 1959, đã đột ngột qua đời tại Florida vào sáng ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Hưởng thọ 60 tuổi

Linh cữu được quàn tại:
Scarano Fuderal Home
6300 Stirling Rd.
Davie, FL 33314

Thăm viếng bắt đầu vào ngày thứ sáu 2/15/19 đến Chủa Nhật 2/17/19. (Xin xem chương trình tang lễ)

Lễ An Táng vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Hai 2/18/19 tại

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
123 NW 6th Ave.
Hallandale, FL 33009

Linh cữu sẽ được tiễn biệt an nghỉ tại vào lúc 12 pm ngày Thứ Hai 2/18/19 tại:

Our Lady Queen of Heaven Cemetery
1500 S. State Road 7
North Lauderdale, FL 33068