Ông Antôn Nguyễn Khuyến, người đã qua đời tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, đã về đến quê hương An Bằng, nơi ông đã sinh ra.  Tại đây, ông sẽ được an táng theo nghi thức Công Giáo.  Ông Nguyễn Xuyến sinh ngày 27 tháng 9 năm 1944, hưởng thọ 76 tuổi.

[Tin Liên Quan]: https://anbangnews.com/ong-anton-nguyen-xuyen-qua-doi/

Sau đây là chương trình tang lễ tại quê nhà:

Thứ Sáu ngày 15-01-2021 (03-12-Canh Tý)

 • 13h00: Lễ Cáo Tiền Hiền
 • 13h30: Lễ Thành Phục
 • 14h00: Thánh Lễ Cầu Hồn
 • 15h00: Lễ Cáo Tổ
 • 16h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 19h00: Giáp Sở Tại Cầu Hồn

Thứ Bảy ngày 16-01-2021 (04-12-Canh Tý)

 • 05h30: Gia Đình Cầu Hồn
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 13h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 19h00: Giáp Sở Tại Cầu Hồn

Chúa Nhật ngày 17-01-2021 (05-12-Canh Tý)

 • 05h30: Gia Đình Cầu Hồn
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 10h00: Hội Đồng Giáo Xứ Phúng Điếu
 • 13h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 18h30: Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu

Thứ Hai, ngày 18-01-2021 (06-12-Canh Tý)

 • 07h30: Di Quan
 • 08h00: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giáp An Mỹ
 • 09h00: Hạ Huyệt.

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của ông Antôn, đồng thời gởi lời phân ưu đến tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu linh hồn Antôn sớm hưởng nhang thánh Chúa.

Hình ảnh: Văn Thanh An, Sơn Trần