8/17/2016
 Tin buồn từ Hawaii.

Ông Antôn Văn Công Kha

Sinh ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi 1955 tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Đã qua đời vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày 11 tháng 8 năm 2016 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Bính Thân) tại tiểu bang Hawaii.

Hưởng thọ 62 tuổi.

Kèm theo là cáo phó của gia đình.

Thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Văn Hoàng Thị Lan, các hiếu nam Văn Công Bảo Tùng, Văn Công Bảo Michael, Văn Công Bảo John, hiếu nữ Văn Thị Michelle, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu linh hồn Antôn sớm hưởng nhang thánh Chúa