Tin buồn từ Lăng Cô – theo trang Facebook của Giáo Xứ An Bằng – TGP Huế:

Ông ANTÔN VĂN CÔNG KHIÊM
Sinh ngày: 20/4/1956
Nguyên quán: An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế.

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc:
17h20 ngày 22/02/2020
Hưởng thọ: 64 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
1. Chúa nhật, ngày 23/02/2020:
– 09h00: Nghi Thức Nhập Liệm
– 10h00: Lễ Thành Phục
– 15h00: Hội Vô Nhiễm và Hội LCTX Cầu Kinh
– 20h00: Hội Phan Sinh Tại Thế Cầu Kinh

2. Thứ Hai, ngày 24/02/2020:
– 15h00: Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Gia
– 19h00: Khu Vực Cầu Kinh
– 20h30: Lễ Tiễn Biệt

3. Thứ Ba, ngày 25/02/2020:
– 06h30: Lễ Di Quan
– 07h00: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ GX Lăng Cô.
– 08h00: Di Quan ra An Bằng.

Trong tinh thần hiệp thông, xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Antôn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Nguồn:

GXAB – Cáo Phó Từ Lăng CôAnh ANTÔN VĂN CÔNG KHIÊMSinh ngày: 20/4/1956Nguyên quán: An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT…

Posted by Giáo Xứ An Bằng – TGP Huế on Saturday, February 22, 2020