Tin buồn từ Florida: Ông Benedicto Đặng Ngọc Tựu, nguyên chi hội trưởng chi hội An Bằng Hải Ngoại tại Southwest, và là thành viên trong Ban Tổ Chức Đua Thuyền 2022, vừa qua đời ở tuổi 55. Đây là một tin buồn cho tất cả người An Bằng khắp nơi. Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần.

Anh Benedicto Đặng Ngọc Tựu

Sinh ngày 22 tháng 08 năm 1966 tại An Bằng, Vinh An, Huế, Việt Nam. Được Thiên Chúa gọi về an nghỉ vào lúc 9:15 PM ngày 7 tháng 1 năm 2022 tại bệnh viện  Shore Point, Port Charlotte, Florida.

Hưởng dương 56 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Sáu Ngày 14 tháng 1 năm 2022 tại nhà quàn Hodges Funeral Home at Lee Mememorial Park (12777 FL-82, Lehigh Acres, FL 33973)

  • 4:30 pm: Tiếp đón
  • 5:00 pm: Lễ Thành Phục
  • 6:00 pm: Thăm Viếng, Phúng Điếu
  • 8:00 pm: Cộng Đoàn và quý ban ngành đọc kinh cầu hồn

Thứ Bảy Ngày 15 tháng 1 năm 2022:

  • 1:00 pm: Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ St. John XXIII Catholic Church (13060 Palomino Ln, Fort Myers, FL 33912)
  • 3:00 pm: Hạ Huyệt tại nghĩa trang Fort Myers Memorial Gardens Funeral Home & Cemetery (1589 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33907).

Tang gia đồng kính báo.

  • Vợ: Trần Thị Băng Tuyền
  • Con: Đặng Christopher
  • Con: Đặng Joseph
  • Con: Đặng Celina

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi sai sót vì vậy xin quý vị niệm tình lượng thứ.