4/7/2016
Tin buồn từ An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Bênêđ​ictô Lê Văn Lợi, sinh năm Quý Hợi (1923), thường trú tại Lăng Cô-Phú Lộc-TT Huế. Nguyên quán An Bằng-Vinh An-Phú Vang -TT Huế, do tuổi già sức yếu, đã được Chúa gọi về vào lúc: 7 giờ 30 ngày 05/4/2016 (nhằm ngày 28/2/Bính Thân), hưởng thọ 94 tuổi.  Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ ngày 06/4/2016 (29/2/Bính Thân) đến 6 giờ ngày 09/4/2016 (03/3/Bính Thân).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế vào lúc 9 giờ ngày 09/4/2016 (03/3/Bính Thân).  Đại diện Anbangnews tại An Bằng có viếng thăm ông.  Nguyện cầu cho linh hồn Bê nê đíc tô sớm đặng lên chốn nghỉ ngơi.  Thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Thay Nguyễn Thị Tính, trưởng hiếu nam Lê Văn Lượng và toàn thể gia quyến.

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ 4, Ngày 06 tháng 04 năm 2016 (29/02/Bính Thân)
07:00        Lễ Cáo Tiền Hiền
08:00        Nghi Thức Nhập Liệm
08:30        Lễ Thành Phục
09:00        Thánh Lễ Cầu Hồn do Cha Phạm Tá Giáo Xứ Lăng Cô Chủ Sự
10:00        Lễ Cáo Tổ
10:30        Lễ Tạ Tiền Hiền
13:00        Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
19:00        Giáp Sở Tại Cầu Hồn

Thứ 5, Ngày 07 tháng 04 năm 2016 (01/03/Bính Thân)
05:00        Gia Đình Cầu Hồn
07:00        Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
10:00        HĐGX An Bằng Phúng Điếu và Cầu Hồn
12:00        Hội Legio Mariae Cầu Hồn
13:00        Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
19:00        Gipá Sở Tại Cầu Hồn

Thứ 6, Ngày 08 tháng 04 năm 2016 (02/03/Bính Thân)
05:00        Gia Đình Cầu Hồn
07:00        Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
10:00        Hội Legio Mariae và Nhóm Đến Tạ Cầu Hồn
13:00        Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
19:00        Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu

Thứ 7, Ngày 09 tháng 04 năm 2016 (03/03/Bính Thân)
06:00        Nghi Thức Di Quan
07:00        Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng
09:00        Hạ Huyệt

Tin: Anbangnews/LB