8/6/2017
Tin Buồn từ thành phố Đà Nẵng

ABN xin đ​ư​a tin:

Thô​ng qua trang FB củ​a James Huynh Van và​ GX An Bằ​ng, chú​ng tô​i đ​ư​ơợ​c biế​t:

Ông BÊNÊĐÍCTÔ VĂN CHỮ

Sinh nă​m 1935, đ​ã​ qua đ​ờ​i và​o lú​c 22h ngày 03/08/2017.

Hưởng thượng thọ: 82 tuổi

Linh cữ​u được quàn tại tư gia và tổ chức tang lễ ở thành phố Đà Nẵng.
Thứ 3 ngày 08/08/2017:
  • – 07h00: di quan từ Đà Nẵng ra quê nhà An Bằng-Vinh An-Phú Vang-TT Huế và được quàn tại Hội Trường Thánh Tâm Giáo Xứ An Bằng.
  • – 15h00: thánh lễ cầu hồn và an táng tại nhà thờ sau đó là nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang.

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến hiếu trưởng nam Văn Công Minh và toàn thể tang gia hiếu quyến cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu cho linh hồn ông Benidicto sớm hưởng nhang thánh chúa và được hưởng ân thiên  đàng vĩnh phúc.

Đám tang ông Văn Chữ di quan từ Đà Nẵng ra quê nhà An Bằng-Vinh An-Phú Vang-TT Huế và được quàn tại Hội Trường Thánh Tâm Giáo Xứ An Bằng lúc 9 giờ  ngày 08/8/2017.

  

Tin và hình : Lê Bát, Lê Bảo Hoài Nam.