11/16/2017
Tin Buồn Từ Làng An Bằng:
Ông Gioa Kim Trương Phước

Sinh Năm 1963, tạm trú tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tai nạn giao thông đã từ trần vào lúc 20 giờ 40  phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017 (Nhằm Ngày 26 tháng 9 năm Đinh Dậu).

Hưởng dương 55 tuổi.

Linh cữu được quàn tại thánh  đường Thánh Tâm,Thôn 1 Hà Úc ,Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 16/11/2017 (28/9/ Đinh Dậu ) đến 20 giờ,  ngày 16/11/2017 (28/9/ Đinh Dậu)  và  được an táng tại nghĩa trang gia đình thuộc Giáo Thánh Tâm Hà Úc, Vinh An, Phú Vang, T T Huế vào lúc 07 giờ ,ngày 17/11/2017 (29/9/ Đinh Dậu ).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng , đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình chị gái Trương Thị Danh và các  anh em trai Trương Đức, Trương Gẫm  cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho linh hồn ông Gioa Kim sớm hưởng nhang thánh Chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin và hình: Lê Bát