5/29/2016
 Tin buồn từ làng An Bằng:

Ông Gioakim Văn Công Toàn, sinh năm Ất Dậu (1945), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang,T T Huế đ​ã​ đ​ược Chúa thương xót và gọi về vào lúc 13 giờ 30 ngày 24/5/2016(18/4/BÍnh Thân) do lam bệnh, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 25/5/2016 (19/4/Bính Thân) đến ngày 28/5/2016 (22/4/Bính Thân).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 8 giờ ngày 28/5/2016(22/4/Bính Thân).

Thà​nh kí​nh chia buồ​n cù​ng bà​ quả​ phụ​ Nguyễn Thị Khiếu, hiế​u trưởng nam Vă​n Công Thanh, và​ toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu linh hồn Gioakim sớm về nước Chúa.