Tìn buồn từ Wichita, Kansas:  Ông Gioan Baotixita Nguyễn Hùng (con của ôn mệ quá cố Khương Đụt), đã qua đời tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bằng hữu gần xa.  Em, Anh của chúng tôi là ông:

Gioan Baotixita Nguyễn Hùng

Nguyên quán An Bằng.  Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1968 (Mậu Thân).  Đã qua đời vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas.

Hưởng dương: 53 tuổi

Linh cữu được quàn tại nhà quàn Advantage Funeral & Cremation Service
4408 West Central Avenue
Wichita, KS 67212
Tel: 316-945-8108

Lễ viếng thăm bào lúc 4:30 PM đến 7:00 PM, thứ Tư ngày 25 tháng 8 năm 2021.  Linh cữu sẽ được hỏa táng cùng ngày.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Anh trai: Nguyễn Tuấn
  • Chị gái: Nguyễn Phi
  • Em gái: Nguyễn Nguyệt
  • Cùng toàn thể tang quyến nội ngoại

Cáo phó này thay thế thiệp tang.