Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Ông Giu Se Trương Ước( Hai ).
Sinh năm 1934.
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21 giờ 10 phút, ngày 22/12/2022(29/11/ND).

Hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 24/12/2022(02/12/ND) đến 20 giờ, ngày 27/12/2022(05/12/ND).

Lễ di quan vào lúc 5 giờ 30 và thánh lễ an táng tại thánh đường giáo xứ An Bằng lúc 6 giờ cùng ngày 28/12/2022(06/12/ND).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Trương Danh và vợ Trần Thị Minh Hà.

Hiếu nam: Trương Thái-Nguyễn Thị Hằng.

                     Trương Minh-Huỳnh Thị Thư.

                     Trương Chính-Nguyễn Thị Cúc.

 Hiếu nữ: Trương Thị Tuyết-Nguyễn Lý.

                   Trương Thị Xuân.

                   Trương Thị Gái-Lương Văn Thơ.

Đích tôn    Trương Minh Tạo cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.Trong tinh thần hiệp thông, xin cộng đoàn gửi lời cầu nguyện cho linh hồn Giu Se sớm hưởng nhan thánh Chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin :Thanh An, Sơn Trần, Linh Nhật Văn.