Tin buồn từ West Palm Beach, Florida, cáo phó từ gia đình:

Ông Giuse Lê Cận

Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1935 tại làng An Bằng, Huế Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 6 năm 2018 tại West Palm Beach, Florida.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Linh cữu được quàn tại: Palm Beach National Chapel, 10055 Heritage Farms Road, Lake Worth, Florida 33449

Chương Trình Tang Lễ:

  • Nghi Thức Phát Tang lúc 7:00 PM Thứ Bảy 9 tháng 6 năm 2018 và thăm viếng đến 10:00 PM.
  • Tham viếng: Chúa Nhật và Thứ Hai từ 6:00 PM đến 10:00 PM
  • Lễ An Táng và ngày Thứ Ba 12 tháng 6 năm 2018 lúc 10:00 AM
  • Tại: Thánh Đường Holy Spirit 1000 Lantana Rd., Lantana, FL 33462

Tang Gia Đồng Kính Báo

Vợ Văn Thị Linh, các con và các cháu

Tin: Văn Thị Niên