Tin buồn từ Vũng Rô-Phú Yên.
Ông Giuse Nguyễn Thọ .
Sinh năm 1963.
Nguyên quán An Bằng -Vinh An.
Thường trú tại Vũng Rô-Phú Yên, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 45 phút, ngày 03/11/2022( 10/10/ND).
Hưởng thọ 60 tuổi.


Linh cữu được di chuyển về quê hương An Bằng lúc 7 giờ, ngày 04/11/2022(11/10/ND) và quàn tại nhà quàn Giáo Xứ An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ, ngày 05/11/2022( 12/10/ND) đến 14 giờ và thánh lễ an táng tại Thánh đường Giáo xứ An Bằng lúc 15 giờ, an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 16 giờ cùng ngày 05/11/2022(12/10/ND ).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ: Phan Thị Thuỷ
Trưởng nam:Nguyễn Thành.
Hiếu nam: Nguyễn Thanh;Nguyễn Hảo
Hiếu nữ:
Nguyễn Thị Mỹ Hiền.
Nguyễn Thị Mỹ Hoà.
Đích Tôn: Nguyễn Thiện Luân .

Cùng dâu, rể,cháu,cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, trong tình thần hiệp thông , cầu nguyện cho linh hồn GiuSe sớm hưởng nhan thánh chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.
Tin: Hồng Phúc, Linh Nhật Văn.