Tin buồn từ Washington: Ông Giuse Văn Chiếu, một trong những người An Bằng đầu tiên di tản từ năm 1975, đã qua đời tại tiểu bang Washington State vào hôm 10 tháng 1 năm 2023. Hưởng thọ 83 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

“Ta là sự sống lại và sự sống,
Ai theo Ta sẽ được sống muôn đời.” (Ga 11, 25)

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Đức Kito Phục Sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Giuse Văn Chiếu

Sinh năm 1940, nguyên quán An Bằng, Thừa Thiên Huế. Đã được Chúa gọi về lúc 5:45 AM sáng ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại Renton, Washington.

Hưởng thọ 83 tuổi

Linh cữu được quàn tại:
Bonney Watson Funeral Home
16445 International Blvd., Seatac, WA 98188

Chương Trình Tang Lễ

 • Thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023
  • 3:00 PM: Lễ Phát Tang
  • 12:00 PM – 6:00 PM: Thăm viếng và cầu nguyện
 • Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023
  • 9:00 AM: Thánh Lễ An Táng tại nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo VN
  • 12:00 PM: Lễ An Táng, tại Holyrood Cemetery, 205 NE 205th Shoreline, WA 98155

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Bà quả phu: Nguyễn Thị Tịnh
 • Trưởng nữ: Văn Thị Yến, chồng và các con, Colorado
 • Thứ nữ: Văn Thị Hiền, chồng và các con, Florida
 • Trưởng nam: Văn Tiến Dũng, vợ và các con, Florida
 • Thứ nam: Văn Tiến Minh, vợ và các con, Texas
 • Thư nữ: Văn Thị Hảo, chồng và các con, Washington
 • Thứ nam: Văn Tiến Tài, vợ và các con, Washington
 • Thứ nam: Văn Tiến Chung, vợ và các con, Washington
 • Thứ nữ: Văn Thị Anna, chồng và các con, Washington
 • Thứ nữ: Văn Thị Sharon, chồng và các con, Washington
 • Thứ nữ: Văn Thị Trang, chồng và các con, Hawaii

Cáo phó này thay thế thiệp tang.
Xin miễn vòng hoà và phúng điếu.