11/8/2017
Tin buồn tại Colorado.

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Giuse Văn Công Danh Jeffrey

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1961 (Tân Sửu) đã qua đời tại tiểu bang Colorado vào lú​c 2 giờ​ chiề​u ngày 6 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 18 tháng 9 năm Đinh Dậu).

Hưởng dương 57 tuổi

Linh cữu được quàn tại:

Olinger Crown Hill
7777 W. 29th Ave.
Wheat Ridge, CO 80033
(303) 233-4611

Chương trình tang lễ như sau:

  • * Thứ Tư, 11/8/17: 2 PM – 6 PM, tang lễ cầu nguyện lúc 4 giờ chiều
  • * Thứ Năm, 11/9/17: 9 AM – 1 PM, tang lễ cầu nguyện lúc 10 giờ sang
  • * Thứ Sáu, 11/10/17: 5 PM – 8 PM, tang lễ cầu nguyện lúc 5 giờ chiều và thánh lễ lúc 6 giờ chiều
  • * Thứ Bảy, 11/11/17: 10 AM thánh lễ cầu nguyện và lễ an táng tại

Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Queen of Vietnamese Martyrs Catholic Church

4695 N. Harlan St.,
Wheat Ridge, CO 80033
303-431-0382

bituary:

Jeffrey Danh Van of Colorado passed away on Monday 11/6/2017.  Originally migrated from An Bang, Hue, Vietnam, Mr. Van was 56 years old.  He is survived by his wife, Mrs. Lien Van and four children.

Vìsitations and prayers are scheduled as follows:

Olinger Crown Hill
7777 W. 29th Ave.
Wheat Ridge, CO 80033
(303) 233-4611

Wednesday 11/8/17, 2-6 pm (Prayer at 4 PM)
Thursday 11/9/17, 9 am – 1 pm (Prayer at 10 AM)
Friday 11/10/17, 5-8 PM (Prayer at 5 PM, Service at 6 PM)

Saturday 11/11/17, 10 AM – Mass service at
Queen of Vietnamese Martyrs Catholic Church
4695 N. Harlan St., Wheat Ridge, CO 80033
303-431-0382

Anbangnews xin chia buồn cùng bà Văn Thị Liên, và trưởng nam Kevin Anh Tài Văn.

Tin: phóng viên Bình Lê

Link từ nhà quàn: http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx?n=Jeffrey-Van&lc=2379&pid=187177461&mid=7630736

Anbangnews