7/30/2017

Tin Buồn Ông: Giuse Văn Đình Thái – Hưởng thọ 82 tuổi

Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1935, thường trú tại Thị Trấn Lăng Cô- Phú Lộc – T.T- Huế.  Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già, sức yếu đã được Chúa gọi về vào lúc 05 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2017 (Nhằm Ngày 05 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu).  Hưởng thọ 82 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Thị Trấn Lăng Cô- Phú Lộc  – T .T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 09 giờ, ngày 28/7/2017 (06/6 nhuận / Đinh Dậu) đến 11 giờ, ngày 31/7/2017 (09/6 nhuận / Đinh Dậu ).  Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lăng Cô lúc 15 giờ 30 và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Sáo Cát , Thị Trấn Lăng Cô – Phú Lộc – T .T Huế vào lúc 17 giờ, ngày 31/7/2017 (09/6 nhuận/Đinh Dậu).

Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Văn Đình Phú và Văn Đình Láng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho linh hồn ông Giuse sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin : Lê Bát – Thanh Hồ