6/19/2016
Tin buồn từ An Bằng:

Ông Giuse Văn Đình Thiệt, sinh ngày 05/8/ Quý Dậu, thường trú tai Bắc Thượng – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T T Huế, do tuổi già sức yếu nên đã được Chúa thương xót gọi về vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 18/6/2016 (14/5/Bính Thân).  Hưởng thọ 84 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ ngày 19/6/2016 (15/5/Bính Thân) đến ngày 21/6/2016 (17/5/Bính Thân).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà Bắc Thượng – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T T Huế vào lúc 16 giờ ngày 21/6/2016 (17/5/ Bính Thân).  Nguyện cầu cho linh hồn ông Giuse sớm được về với Chúa và đặng lên chốn nghỉ ngơi.