Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng
Ông Giuse Văn Đình Tụ
Sinh ngày 10/5/1936
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng
Do tuổi cao sức yếu đã an nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ sáng, ngày 23/01/2024( 13/12/QM)
Hưởng thọ 89 tuổi



Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ sáng, ngày 25/01/2024(15/12/QM) đến 8 giờ tối, ngày 26/01/2024(16/12/QM).
Lễ di quan vào lúc 7 giờ sáng , thánh lễ an táng tại giáo xứ An Bằng lúc 8 giờ sáng và an táng lúc 9 giờ sáng cùng ngày 27/01/2024(17/12/QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam:Văn Đình Tập vợ Lê Thị Đậm

Hiếu nam:

Văn Đình Ánh vợ Trần Thị Trâm

Văn Đình Sáng vợ Phạm Thị Điệp.
Văn Đình Chót vợ Trần Thị Thanh Ngọc
Con gai : Văn Thị Nguyên ,chồng : Đào Tấn Sỹ
Văn Thị Tiếp ,chồng Nguyễn Sinh
Văn Thị Diếp ,chồng Hoàng Ánh

Đích Tôn :Văn Đình Trung cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, trong tinh thần hiệp thông , xin cộng đoàn gửi lời cầu nguyện đến linh hồn ông Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tin: Thanh An, Tôn Tôn, Nhật Tường.