8/12/2017
Tin buồn từ tiểu bang Mississippi
Anbangnews xin đưa tin:  Ông Hồ Gấm, pháp danh Thiện Phúc đã qua đời tại Mississippi, hưởng dương 56 tuổi.   Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.  Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ từ gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc trân trọng kính báo tin chồng, cha của chúng con.

Cố Phật Tử: Hồ Gấm
Pháp Danh: Thiện Phúc

Nguyên Quán: Làng An bằng, xã vinh An, huyện phú vang, TT Huế.
Năm Sinh: 1962.  Đã từ trần lúc 4:00 pm, ngày 10 tháng 08 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 06 năm đinh dậu) tại Clinton, Mississippi

Hưởng dương 56 tuổi

Tang lể tổ chức theo nghi thức phật giáo
Tang Gia Hiếu Quyến

  • Quả Phụ: Trương Thị Mai – PD: Diệu Hiền
  • Trưởng Nam: Hồ Bình – PD: Thiện An
  • Thứ Nam: Hồ Minh – PD: Thiện Mẫn
  • Thứ Nam: Hồ Thanh Kevin – PD: Thiện Đạt
  • Dâu Trưởng: Lê Thị Tuyến – PD: Nguyên Kim
  • Bào Huynh: Hồ Dực
  • Bào Huynh: Hồ Được
  • Bào Huynh: Hồ Kinh
  • Cháu Nội: Hồ Diệu Linh Julia
  • Toàn Thể Tang gia Hiếu Quyến Đồng Kính Báo.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CỐ PHẬT TỬ HỒ GẤM – PD. THIỆN PHÚC

THỨ BẢY NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2017

04:00 pm :   Lễ Nhập Liệm

04:30 pm :   Lễ Bạch Phật Khai Kinh
05:00 pm :   Lễ Phục Hồn – Thành Phục
06:00 pm – 08:00 pm : Thăm Viếng

CHỦ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2017

10:00 am :   Tang Quyến Cúng Trà

10:30 am :   Lễ Cúng Cơm
11:30 am – 02:00 pm : Thăm Viếng
02:00 pm :   Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Linh
03:00 pm – 04:00 pm :  Lễ Tưởng Niệm & Thăm Viếng

THỨ HAI NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2017

09:00 am :   Tang Quyến Cúng Trà

09:30 am :   Lễ Khiển Điện (Cúng Cơm)
10:00 am :   Di Quan
10:30 am :   An Táng
11:30 am :   Lễ An Linh Tại Nhà
12:00 pm :   Hòan Mãn

• Linh cữu quàn tại:

LAKEWOOD MEMORIAL PARKS & FUNERAL HOME
6011 Clinton Blvd Jackson MS 39209