Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng

Ông Hồ Văn Khinh
Pháp danh: Quảng Thiện

Sinh Năm: Kỷ Mão (1939), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.   Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2018 (Nhằm ngày 12 tháng tư năm Mậu Tuất).

Hưởng thọ 80 tuổi.  

1563B7E4-DC8C-4F47-ABC5-D5EE25FC5B69
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 29/ 5/ 2018 (15 /4 / Mậu Tuất ) đến 20 giờ, ngày31 /5/2018( 17 /4 / Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01 /6/2018 (18 /4 / Mậu Tuất).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Văn Thị Con và anh hiếu trưởng nam Hồ Văn Giống, đích tôn Hồ Văn Tấn cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.   Nguyện cầu cho hương linh Quảng Thiện sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: Lê Bát