ABN: Ông Hùynh Đặng Cân, pháp danh Quảng Ngộ, vừa qua đời tại Florida ở tuổi 59. Sau khi tang lễ ở Hoa Kỳ, linh cữu của ông sẽ được đưa về An Bằng để an táng. Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn bè xa gần. Cha, chồng, em của chúng tôi:

Cố Phật Tử: Hùynh Đặng Cân
Pháp danh: Quảng Ngộ

 Sinh năm Giáp Thìn 1964.  Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.  Đã tạ thế vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại Florida, Hoa Kỳ.

Hưởng dương: 59 tuổi

Tang lễ cử hành tại nhà quàn Joseph A Scarano Pines Memorial Chapel, 9000 Pines Blvd., Pembroke Pines, FL 33024.

Chương Trình Tang Lễ:

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

  • 12:00 Khai kinh Bạch Phật Nhập Liệm
  • 12:30 Lễ Thành Phục, Thọ Tang
  • 13:30 Quan Khách Thăm Viếng
  • 16:00 Lễ Cầu Siêu
  • 18:00 Tạ Phật Hoàn Kinh, Tiễn Linh Cữu về  An Bằng, Việt Nam.

Tang gia đồng kính báo:

  • Con trai: Đặng Tôn Đình
  • Con gái: Đặng Thị Vi Na Tú
  • Vợ: Lê Thị Luyện
  • Anh trai: Đặng Năng

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ xót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.