7/22/2017
Tin buồn từ vùng An Mỹ – làng An Bằng

ABN xin đưa tin:

Ông : Huỳnh Đặng Đợi (Thạnh)
Pháp Danh: Quảng Phát

Sinh Năm : Tân Tỵ (1940), nguyên quán tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già, sức yếu đã từ trần vào lúc 07 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2017 (Nhằm Ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.   Lễ viếng bắt đầu từ ngày 20/7/2017 (27/6/ Đinh Dậu) đến ngày 24/7/2017 (2/6 nhuận/ Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà:  An Bằng, Vinh An vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/7/2017 (2/6 nhuận/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Quảng Phát sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.