Tin buồn từ tiểu bang Colorado:

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, người thân của chúng tôi là chồng, cha, ông là:

Ông Huỳnh Tuân
Pháp danh Tâm Minh Đức

Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, Việt Nam, hiện cư trú tại tiểu bang Colorado, đã tạ thế vào lúc 9 giờ 25 sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018 tại University of Colorado Medical Center thành phố Aurora, Colorado.

Hưởng thọ 66 tuổi.

Nay chúng tôi kính cáo phó đến cô bác nội ngoại bốn bên, cùng quý vị thông gia, bà con quê hương, bạn bè xa gần.  Cáo phó này xin thay cho thiệp tang.

Đại diện tang gia kính bái

Thứ nam Huỳnh Cường

Địa chỉ nhà quàn:
Advantage Runyan Stevenson Chapel
6425 W. Alameda Avenue
Lakewood, CO 80226
(303) 233-333

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Bảy, 21 Tháng 7, 2018:

 • 10:00AM                       Nhập liệm
 • 10:30AM                       Khai kinh phục hồn, thành phục
 • 11:30AM-4:00PM        Khách quan thăm viếng
 • 5:00PM                          Cúng cơm
 • 6:00-9:00PM                Khách quan thăm viếng

Chủ Nhật, 22 Tháng 7, 2018:

 • 9:00AM                         Cúng trà
 • 10:00-11:00AM           Khách quan thăm viếng
 • 11:30AM                       Cúng ngọ
 • 12:00PM                       Cúng cơm
 • 1:00-4:00PM                Khách quan thăm viếng, Họ tộc thăm viếng, Hội đoàn thăm viếng, Khách quan thăm viếng
 • 5:00PM                          Đại lễ cầu siêu
 • 7:00-9:00PM                Khách quan thăm viếng

Thứ Hai, 23 Tháng 7, 2018:

 • 9:00AM                         Cúng trà
 • 9:30AM                         Lời cảm niệm của gia đình,  Lời cảm tạ của hiếu quyến
 • 10:00AM                       Cúng cơm
 • 10:30AM                       Di quan
 • 11:30AM                       An táng
 • 1:00PM                         Cúng an linh và hoàn mãn