Tin buồn từ Trung Định Hải –  An Bằng:

Ông Huỳnh Văn Diễn, Pháp danh Nguyên Nghĩa, Sinh năm 1951 (Tân Mão) thường trú tại thôn Trung Định Hải, An Bằng. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần  lúc 15 giờ 0 phút, ngày 20/10/2020 (nhằm ngày 04/9/Canh Tý).

                          Hưởng thọ 70 tuổi


Linh cữu được quàng tại gia đường tư gia An Định, An Bằng. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ, ngày 21/10/2020 (05/9/Canh Tý) đến 09 giờ,ngày 24/10/2020(08/9/Canh Tý). Lễ  an táng vào lúc 10 giờ , ngày 14/10/2020 (08/9/Canh Tý)  tại Nghĩa trang An Bằng.
Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến bà quả phụ hiền thê Nguyễn Thị Thơm, thứ thê Lê Thị Thể , trưởng nam Huỳnh Văn Khoa và vợ Nguyễn Thị Liên,đích tôn Huỳnh Văn Hiếu.

       Hiếu nam:

Huỳnh Văn Cẩn và vợ Lê Thị Thương; Huỳnh Văn Nhật Thanh và vợ Trần Thị Lý;Huỳnh Văn Phú và vợ Nguyễn Thị Hà.

Hiếu nữ:

Huỳnh Thị Thuý và rễ Trương Phái; Huỳnh Thị Lành-Văn Tấn Đoàn; Huỳnh Thị Hương -Nguyễn Long; Huỳnh Thị Thảo-Lê Minh; Huỳnh Thị Ny-Lê Ngô; Huỳnh Thị Ty-Nguyễn Phú; Huỳnh Thị Thuận-Lê Thành cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến,nguyện cầu cho hương linh Nguyên Nghĩa sớm vãng sanh nơi miền cực lạc


Tin :Thanh An,Trần Sơn.