Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Ông Huỳnh Văn Mọ.
Pháp danh Nguyên Bạch.
Sinh năm 1940.
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 22 giờ, ngày 04/12/2022( 11/11/ND).
Hưởng thượng thọ 83 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 07/12/2022( 13/11/ND) đến 20 giờ, ngày 08/12/2022(15/11/ND).
Lễ di quan vào lúc 6 giờ 10 phút và an táng lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày 09/12/2022(16/11/ND) tại nghĩa trang quê nhà.


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Vân cùng các con:
Trưởng nam Huỳnh Văn Lan-Văn Thị Chi.
Hiếu nữ Huỳnh Thị Lý-Nguyễn Ấn
Huỳnh Thị Luân.
Đích tôn: Huỳnh Tấn cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Bạch sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin và hình: Thanh An , Linh Nhật Văn.