Tin Buồn Từ Sydney, Úc Châu

Sau những ngày chống chọi với cơn bạo bệnh, ông Lê Công Thành (Simon Cong Le) đã trút hơi thở cuối cùng và lúc 1 giờ 25 phút chiều ngày 17 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 13 tháng 4 năm Kỷ Hợi), tại Sydney, Úc Châu. Hưởng dương 46 tuổi.

Sinh tại làng An Bằng, ông Lê Công Thành là con của ông Lê Đính và bà Phạm Thị Mai, định cư ở Úc từ lúc 8 tuổi.  Sự ra đi của ông đã để lại nhiều sự tiếc thương nơi gia đình tang quyến và bạn bè.

Thăm viếng và lễ phục tang cầu nguyện vào ngày thứ 3, 21 tháng 5 năm 2019 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại:
Ausia Funeral Service
120 Fairfield Rd.
Fairfield, Australia

Linh cữu được an táng tại Rockwood Cêmtery, Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141 (north of Necropolis Drive) Lidcombe, NSW 1825

Về chi tiết tang lễ và nhà quàn, vui lòng liên lạc em gái Tyla ở số 0415894825.

Cáo phó kèm theo: