Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng


Ông Lê Phạm Cổng
Pháp danh: Quảng Trích

Sinh Năm: Tân Mùi (1931), thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2018 (Nhằm ngày 29 tháng 10 năm Mậu Tuất ).

Hưởng thọ 88 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 06/12/2018 (30 /tháng 10/ Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 09/12/2018 (03 /tháng 11/Mậu Tuất ), và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 10/12/2018 (04 /tháng 11/Mậu Tuất ).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Lê Phạm Lợi và đích tôn Lê Phạm Hiếu cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Quảng Trích sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: Lê Bát, Trần Sơn.