1/8/2016
 Người An Bằng ở Chicago qua đời.

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Lê Thanh Lâm, pháp danh Như Sơn, nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Huế, đã qua đời vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 1 năm 2016 (nhằm ngày 28 tháng 11 năm Ất Mùi) tại thành phố Chicago, thuộc tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ.  Ông Lâm sinh năm Ất Mùi 1955, hưởng thọ 61 tuổi.

Linh cữu được quàn tại:

Cooney Funeral Home

3918 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60618, Tel: 773-588-5850

Sự ra đi của ông Lâm đã để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, người thân, và bạn bè.  Xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với:

 

Bà quả phụ: Lê Thái Phượng
Trưởng hiếu nam Lê Thanh Hưng, vợ Hồng Lê
Hiếu nam Lê Thanh Tùng
Trưởng hiếu nữ: Lê Thị Huệ, chồng Nguyễn Phúc Bằng
Hiếu nữ: Lê Thị Thu Phương, chồng Long Hoàn
Hiếu nữ: Lê Thị Phương Mỹ, chồng Nguyễn Minh
Hiếu nữ: Lê Thanh Hương, chồng Châu Phước
Hiếu nữ: Lê Thanh Huyền, chồng Mickey Hsieh
Hiếu nữ: Lê Thanh Mimi
Cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Lê Thanh Lâm pháp danh Như Sơn sớm vãng sanh về miền Cực Lạc.

Chương Trình Tang Lễ:

(Diễn ra tại nhà quàn Cooney Funeral Home)

Thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016 (30/11/Ất Mùi)

 • 10:30 AM    Lễ Nhập Quan
 • 11:00 AM    Phục Hồn – Thọ Tang
 • 12:00 PM    Bạch Phật Khai Kinh
 • 2:00 PM     Thăm Viếng
 • 6:30 PM     Tụng Kinh Cầu Siêu – Tiến Linh

Chủ Nhật ngày 10 tháng 1 năm 2016 (1/12/Ất Mùi)

 • 9:00 AM     Hiếu Quyến Cúng Trà
 • 9:30 AM     Cúng Cơm Trưa – Tiến Linh
 • 1:00 PM     Thăm Viếng
 • 7:15 PM     Lễ Tịch Điện – Quy Y Linh

Thứ Hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 (2/12/Ất Mùi)

 • 9:00 AM     Hiếu Quyến Cúng Trà
 • 9:15 AM      Thăm Viếng
 • 10:15 AM    Lễ Bạch Phật – Di Quan
 • 12:00 PM    Lễ An Vị Hương Linh tại nhà, Hoàn Mãn.

Phóng Viên ABN- NVQ

_______________________________________________

Xin gởi ý kiến xây dựng về: anbangeditor@gmail.com