Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Ông Lê Thế.
Pháp danh Quảng Nhân.
Sinh năm 1927( Đinh Mão).
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 5 giờ, 04/2/2023(14/01/QM).
Hưởng thượng thọ 97 tuổi.
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 05/2/2023( 15/1/QM) đến 20 giờ, ngày 07/2/2023(17/1/QM).
Lễ di quan vào lúc 6 giờ và an táng lúc 7 giờ tại nghĩa trang quê nhà Bắc Thượng-An Bằng cùng ngày 8/2/2023(18/1/QM).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Lợi cùng các con cháu dâu, rể:
Hiếu trưởng nam: Lê Văn Láo-Trương Thị Vân.
Hiếu nam: Lê Văn Liển-Văn Thị Sáng.
Lê Văn Bốn-Nguyễn Thị Hoái.
Lê Văn Năm-Văn Thị Nữ.
( con trai đã mất)- Lê Thị Hồng.
Lê Tấn-Văn Thị Hường.
Đích tôn:Lê Văn Long cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Quảng Nhân sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin:Thanh An; Trần Sơn.