Tin buồn từ Trung Định Hải-An Bằng.
Ông Lê Văn Bính.
Pháp danh Nguyên Đẳng.
Sinh năm 1932(Nhâm Thân).
Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 7 giờ, ngày 30/4/2023(11/3/QM).
Hưởng thượng thọ 92 tuổi.Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 01/5/2023(12/3/QM) đến 20 giờ, ngày 03/5/2023(14/3/QM).
Lễ di quan vào lúc 6 giờ và an táng lúc 7 giờ cùng ngày 04/5/2023(15/3QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng.


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hương và phúng viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam:
Lê Minh Dũng-Hoàng Thị Liên.

Hiếu nam:
Lê Minh Toàn -Hồ Thị Hằng
Lê Tấn   Giai-Trương Thị Yến.

Lê Minh Tựu-Văn Thị Thảo.
Lê Văn Thiều    (Chiến).
Lê Văn Thái-Nguyễn Thị Hoa.
Lê Văn Bình-Nguyễn Đình Giang Thanh.
Hiếu nữ:
Lê Thị Tuyết-Nguyễn Thắng.
Lê Thị Phương Nhung-Nguyễn Xuân Trang.
Lê Thị Nga.

Lê Thị Hoa-Huỳnh Tuật

Lê Thị Nguyệt.


Đích tôn: Lê Văn Thành cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Đẳng sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Gia đình chúng tôi xin miễn lễ vật phúng điếu.
Tin: Sơn Trần, Linh Nhật Văn.