Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng:
Ông Lê Văn Điệt( Tụ ) .
Pháp danh Nguyên Định.
Sinh năm 1933 ( Quý Dậu ).
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng-Vinh An.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc:6 giờ 20 phút, ngày 06/7/2023( 19/5/QM).
Hưởng thượng thọ 91 tuổi.Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ -An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 7/7/2023(20/5/QM)đến 20 giờ, ngày 10/7/2023(23/5/QM).
Lễ di quan vào lúc 5 giờ và an táng lúc 6 giờ 30 cùng ngày 11/7/2023(24/5/QM) tại nghĩa trang quê nhà
An Mỹ-An Bằng.


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Lê Văn Phụ cùng vợ Nguyễn Thị Mai.

Hiếu nam:
Lê Văn Huynh-Phạm Thị Mến.
Lê Văn Thừa-Phạm Thị Quê.
Lê Văn Thà-Hồ Thị Hồng.
Lê Văn Thành-Lê Thị Bảo.
Hiếu nữ:
Lê Thị Gái-Nguyễn Chớ
Lê Thị Hà-Nguyễn Quý.
Lê Thị Bông-Tống Viết Quang.
Đích tôn: Lê Văn Bình-Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Cùng cháu chắc nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Định sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin: Lê Bát, Nguyễn Ngọc.