Tin buồn từ thành phố Denver, tiểu bang Colorado:

Anbangnews vừa nhận được tin buồn.

Ông Lê Văn Năm
Pháp danh Không Lượng

Sinh ngày 2 tháng 1 năm Nhâm Dần 1962 tại làng An Bằng, tỉnh Thừa Thiên, Huế, Việt Nam, vừa qua đời vào lúc 2:30 chiều ngày 10 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado.

Hưởng dương 56 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại Dignity MemorialOlinger Crown Hill Mortuary Cemetery & Arboretum
7777 W. 29th Avenue, Wheat Ridge, CO 80033
Điện thoại (303) 445-4152, www.CrownHillFuneral.com

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Hai (Monday), ngày 12 tháng 2 năm 2018

 • 16:30 – Lễ Nhập Quan – Lễ Cầu Siêu
 • 18:00-20:00 – Viếng Thăm

Thứ Ba (Tuesday), ngày 13 tháng 2 năm 2018

 • 09:00 – Viếng Thăm
 • 11:00 – Lễ Phục Tang
 • 12:00 – Lễ Tiến Linh – Lễ Cầu Siêu
 • 13:00-17:00 – Viếng Thăm

Thứ Tư (Wednesday), ngày 14 tháng 2 năm 2018

 • 10:00 – Viếng Thăm
 • 12:00 – Lễ Cầu Siêu – Lễ Tiến Linh
  • -Lễ Thuyết Linh – Lễ Di Quan và Lễ An Táng (Có chương trình riêng)
 • 14:00 – Hoàn mãn

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Vợ:                     Hồ Thị Xuân
Trưởng Nam:   Lê Văn Phi
Trưởng Nữ:      Lê Thị Xinh
Thứ Nam:         Lê Văn Phong
Út Nam:            Lê Văn Dũng

CÁO PHÓ này thay thế THIỆP TANG

____________

Obituary:

Visitation schedules:

 • Monday 2/12/18, 6 PM – 8 PM
 • Tuesday 2/13/18, 9 AM – 5 PM
 • Wednewsday 2/14/18, 10 AM – 12 PM

Funderal service will be on Wednesday 2/14/18 at noon.

Address:
Dignity Memorial
Olinger Crown Hill Mortuary Cemetery & Arboretum
7777 W. 29th Avenue, Wheat Ridge, CO 80033
(303) 445-4152, www.CrownHillFunderal.com