7/17/2016
Tin buồn từ tiểu bang Missouri:
Ô​ng Lê Văn Quý, pháp danh Nguyên Khai, sinh năm 1965 (Ất Tỵ) thường trú tại thà​nh phố​ Kansas City, tiể​u bang Missouri.  Nguyên quán: An Bằng, Vinh An,Phú Vang, T T Huế, Việt Nam. Do lâ​m trọng bệnh đã từ trần vào lúc 18 giờ, ngày 02/7/2016 (28/6/Bính Thân).  Hưởng dương 53 tuổi.  
Lễ viếng bắt đầu từ ngày 03/7/2016 đến 07/7/2016 tại nhà tang lễ Kansas-Missouri Hoa Kỳ.  Linh cữ​u đ​ư​ợ​c di chuyể​n về​ là​ng.  Lễ​ viế​ng tạ​i là​ng bắ​t đ​ầ​u từ 13 giờ 30 ngày 16/7/2016 (13/6/Bính Thân) đến ngày 19/7/2016 (16/6/ Bính Thân) tại gia đ​ư​ờ​ng ở​ vù​ng Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế, Việt Nam.  Linh cữ​u được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 6 giờ ngày 19/7/2016 (16/6/Bính Thân ). 

Thà​nh kí​nh tiễ​n đ​ư​a hư​ơ​ng linh Nguyê​n Khai về​ vớ​i cõ​i Tâ​y Phư​ơ​ng củ​a Đ​ứ​c Phậ​t A Di Đ​à​.  Vô cùng thương tiếc và phân ưu cùng bà quả phụ Trần Thị Hoa, hiế​u trưởng nam Lê Văn John cù​ng toàn thể tang gia hiếu quyến.