2/28/2016
 Tin buồn vùng Bắc Thượng, An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Giuse Lê Văn Sửu (SN 1945) đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30 ngày 26 tháng 2 năm 2016 (nhằm 19 tháng Giêng năm Bính Thân), hưởng thọ 72 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia vùng Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.

Tang Quyến:

Vợ: Văn Thị Nguyện

Trưởng Nam: Lê Văn Hùng

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2:

16:00   Lễ Cáo Tiền Hiền

17:00   Nghi Thức Nhập Liệm

17:30   Lễ Thành Phục

18:00   Thánh Lễ Cầu Hồn – Cha Quản Xứ chủ sự

19:00   Lễ Cáo Tổ

19:30   Lễ Tạ Tiền Hiền

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2:

05:00   Gia Đình Cầu Hồn

07:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu

10:00   Giáo Xứ Phúng Điếu và Cầu Hồn

13:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu

19:00   Giáp Sớ Tại Cầu Hồn

Thứ Hai, ngày 29 tháng 2:

05:00   Gia Đình Cầu Hồn

07:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu

12:00   Hội Legiô Maria và Nhóm Đến Tạ Cầu Hồn

13:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu

19:00   Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu

Thứ Ba, ngày 1 tháng 3 (23/01 Bính Thân):

07:00   Lễ Di Quan

08:00   Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng

09:30:  Lễ Hạ Huyệt

Đại diện anbangnews có viếng tham linh cữu ông Giuse Lê Văn Sửu và phân ưu cùng tang quyến.

Trong khi đó, tại Hải Ngoại, Cộng Đồng Công Giáo An Bằng có gởi thư phân ưu như sau: