7/25/2016
Tin buồn từ An Bằng:

Ông Giuse Lê Văn Tải, sinh ngày 07/10/1919, thường trú tại Bắc Thượng (An Bắc), An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế, do tuổi già sức yếu đã được Chúa thương gọi về lúc: 00 giờ 20 phút ngày 23/7/2016 (20/6/Bính Thân).  Hưởng thượng thọ 98 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 24/7/2016 (21/6/Bính Thân) đến ngày 26/7/2016 (23/6/Bính Thân).  Linh cữu được quàn tại gia đường Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế và an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 8 giờ ngày 27/7/2016 (24/6/Bính Thân).

Đại diện nhóm anbangnews có viếng thăm ông.  Nguyện cầu linh hồn ông Giuse sớm về nước Chúa.  Thành kính chia buồn cùng hiếu trưởng nam Lê Văn Lập, đích tôn Lê Văn Công, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.