Cố Phật tử Lê Văn Toan tạ thế

10/4/2014

Tin Buồn từ Vùng Trung Hải

An Bằng News Xin đưa tin:

Cố Phật tử Lê Văn Toan, Pháp danh Nguyên Trí, sinh năm Quý Dậu (1933)

Tạ thế vào lúc 22 giờ 30′ ngày 03 tháng 10 năm 2014 ( nhằm ngày 10 tháng 09 năm Giáp Ngọ)

Hưởng Thượng Thọ 82 tuổi

Lễ Viếng bắt đầu từ 6 giờ 30′ ngày 5 tháng 10 năm 2014 ( nhằm ngày 12 tháng 09 năm Giáp Ngọ)

Lễ Di Quan vào lúc 14 giờ 00′ ngày 8 tháng 10 năm 2014 ( nhằm ngày 15 tháng 09 năm Giáp Ngọ)

Linh cửu được an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến ,  Nguyện cầu hương linh Ôn vãng sanh về nước Cực Lạc.