Tin buồn từ Định Hải, An Bằng, Việt Nam:  Ông Lê Viết Cường, pháp danh Quảng Phú, đã qua đời ở tuổi 51. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Lê Viết Cường
Pháp danh: Quảng Phú

Sinh năm 1971 (Tân Hợi).  Đã từ trần vào lúc 05h30 ngày 30-01-2021 (nhằm ngày 18 tháng 12 năm Canh Tý).

Hưởng dương: 51 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý.  An táng vào lúc 08h00 ngày 03 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý) tại Nghĩa Trang Quê Nhà: Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 30-01-2021 (18-12-Canh Tý)

 • 16h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 18h00: Lễ Sám Hối

Ngày 31-01-2021 (19-12-Canh Tý)

 • 06h00: Lex Trị Quan Nhập Liệm
 • 07h00: Lễ Khai Kinh Bạch Phật – Phục Hồn Thành Phục
 • 08h00: Lễ Cáo Tổ
 • 08h30: Lễ Tạ Tiên Hiền
 • 09h00: Tiếp Đóng Quan Khách Phúng Điếu
 • 16h00: Cúng Linh

Ngày 01-02-2021 (20-12-Canh Tý)

 • 05h00: Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ Tiến Linh
 • 16h00: Cúng Linh

Ngày 02-02-2021 (21-12-Canh Tý)

 • 05h00: Cúng Trà
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00: Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 13h00: Lễ Phúng Điếu Của KGP An Bằng
 • 14h00: Lễ Cúng Thí Thực
 • 15h00: Lễ Tịch Điện – Dâng Hoa, Đại Lễ Kỳ Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 02-02-2021 (22-12-Canh Tý)

 • 05h00: Lễ Cúng Trà
 • 06h00: Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn – Di Quan
 • 08h00: Hạ Khoáng
 • 09h00: Lễ Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kính

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo

 • Bà quả phụ: Văn Thị Dĩ
 • Trưởng hiếu nam: Lê Viết Hoàng, vợ Hồ Thị Thanh Lành
 • Hiếu nam: Lê Văn Hiệp
 • Hiếu nam: Lê Văn Hưng
 • Hiếu nữ: Lê Thị Hải Hà
 • Đích tôn: Lê Viết Tuấn

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam đã đến thăm hỏi và tiễn đưa ông Lê Viết Cường, đồng thời phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Quảng Phú sớm về cõi Phật A Di Đà.

Tin: Sơn Trần, Tôn Tôn