Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng
Ông Nguyễn Ẩm
Pháp danh: Nhuận Thọ

Sinh Năm :Tân Dậu( 1921), thường trú tại An Mỹ,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 3 giờ o phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018 ( Nhằm ngày 08 tháng 10 năm Mậu Tuất ).
Hưởng thọ 98 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ , ngày 15/ 11/ 2018 ( o9/10/ Mậu Tuất ) đến 20 giờ , ngày 18/11/2018( 12/10 / Mậu Tuất ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà:An Bằng, Vinh An vào lúc  6 giờ 0 phút ,ngày 19/11/2018 (13 /10 / Mậu Tuất ) .Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến anh hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Lãm ,cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nhuận Thọ  sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .


Tin : Lê Bát , Thanh An