Anbangnews xin đưa tin:  Ông Nguyễn Châu, Pháp danh Quảng Ngọc, nguyên quán làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, trú quán Hoa Kỳ, vừa qua đời tại tiểu bang Florida.  Hưởng dương 58 tuổi.  Ông Nguyễn Châu là rể của An Bằng, chồng của bà Trần Thị Hồng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến bà con thân hữu bạn bè xa gần, ba chúng tôi là:

Nguyễn Châu
Pháp Danh Quảng Ngọc

Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1963 tại Làng Mỹ Lợi, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, VN.  Mất ngày 26/10/2021 vào lúc 1 giờ trưa tại Miami, Hoa Kỳ.

Hưởng dương: 58 tuổi.

Tang lễ thực hiện tại nhà quàn
Memorial Plan Funeral Homes, 9800 SW 24th St., Miami, FL 33165

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021

  • 2 giờ chiều: Lễ Khai Kinh Bạch Phật, Nhập Liệm, Thọ Tang, Cầu Siêu
  • 3 giờ 30 đến 8 giờ tối: Quan khách thăm viếng
  • Sau đó linh cữu sẽ được đừa về an táng tại quê nhà, Việt Nam.

Tang gia đồng kính báo:

  • Bà quả phụ: Trần Thị Hồng
  • Các con: Nguyễn Ánh, Nguyễn Hóa, Nguyễn Thành, Nguyễn Rin; Dâu: Lê Thị Phương.

Mọi chi tiết xin liên lạc với con trai Nguyễn Rin: 786-397-4508.