1/17/2016
Tin buồn từ làng An Bằng, vùng An Mỹ.

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Nguyễn Màng, pháp danh Nguyên Đức, sinh năm Ất Hợi 1935 đã tạ thế lúc 3 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 7 tháng 12 năm Ất Mùi, hưởng thọ 82 tuổi.  Linh cữu được an tnág tại tư trang An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.  Lễ di quan vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 2016.

Chương trình tang lễ như sau:

Ngày 16 tháng 1 năm 2016 (7/12 ÂL)

 • 16:00   Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 17:00   Lễ Sám Hối
 • 19:00   Lễ Trị Quan – Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn Thành Phục
 • 20:00   Lễ Cáo Tổ

Ngày 17-18 tháng 1 (8-9/12 ÂL)

 • 06:00   Lễ Cúng Trà
 • 07:00   Quan Khánh Phúng Điếu
 • 10:00   Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 13:00   Quan Khách Phúng Điếu
 • 16:30   Cúng Cơm

Ngày 19 tháng 1 năm 2016 (10/12 ÂL)

 • 06:00   Lễ Cúng Trà
 • 07:30   Quan Khách Phúng Điếu
 • 10:30   Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 14:00   KGH PG An Bằng Phúng Điếu
 • 16:00   Lễ Cúng Cơm

Ngày 20 tháng 1 năm 2016 (11/12 ÂL)

 • 06:00   Lễ Cúng Trà
 • 07:00   Quan Khách Phúng Điếu
 • 10:30   Lễ Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 15:30   Lễ Thí Thực
 • 18:00   Lễ Tịch Điện – Thuyết Pháp Cầu Siêu

Ngày 21 tháng 1 năm 2016 (12/12 ÂL)

 • 05:00   Lễ Cúng Trà
 • 06:00   Lễ Khiển Điện, Triệt Linh Sàn, Di Quan
 • 08:00   Hạ Khoán
 • 09:00   Phản Khốc, An Lịch, Sự Thành

Nhóm phóng viên anbangnews tại An Bằng có đến viếng thăm và tiễn đưa ôn.  Thành khính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu hương linh Nguyên Đức sớm vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Phóng viên ABN/Đức-Vinh-Ngọc-Truyề​n