Tin buồn từ tiểu bang Michigan:  Ông Nguyên Nguyễn, sinh năm 1982, là con của ông bà Nguyễn Văn Tài và Trần Thị Thúy, vừa qua đời tại tiểu bang Michigan.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo tin: Con, Anh của chúng tôi là


Cố Phật Tử: Nguyên Nguyễn
Pháp danh: Phước Niệm

Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1982, tạ thế ngày 9 tháng 6 năm 2022 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Nhâm Dần).

Hưởng dương: 41 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần.

Linh cữu hỏa táng tại nhà quàn:
Spaulding and Curtin Funeral Directors
500 W. Nine Mile Rd., Ferndale, MI 48220

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những thiếu sót.  Kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Thay mặt tang gia đồng kính báo:

  • Cha: Nguyễn Văn Tài
  • Mẹ: Trần Thị Thủy

Tin: Hà Nguyễn