Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng
Ông Nguyễn Nín
Pháp danh: Nguyên Nhất

Sinh Năm:  1937 (Đinh Sửu), thường trú tại An Mỹ, An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 16 giờ  30 phút, ngày 01 tháng 01 năm 2019 (Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Mậu Tuất).
Hưởng thọ 83 tuổi.

  •   
    Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Lễ viếng bắt đầu từ 08 giờ, ngày 03/ 01/ 2019 ( 28 /11 / Mậu Tuất ) đến 20 giờ, ngày 05/01/2019 (30/11/ Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà:An Mỹ, An Bằng, Vinh An vào lúc 6 giờ 0 phút, ngày 06/01/2019 ( 01/12/ Mậu Tuất ). Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Văn Thị Mãng và anh hiếu trưởng nam Nguyễn Tân cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Nhất sớm vãng sanh nơi miền Cực lạc.
  • Tin: Lê Bát, Trần Sơn.