Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng

Ông Nguyễn Văn Tiến
Pháp danh: Quảng Hùng.

Sinh Năm: 1927 , thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Nguyên là cựu Thủ bộ của làng An Bằng từ năm 1977.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 09 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất ).

Hưởng thọ tuổi 92 tuổi.



Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 06/3/2018 (19/tháng giêng/Mậu Tuất ) đến  20 giờ, ngày 10/3/2018 (23/tháng giêng/Mậu Tuất ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 08 giờ 0 phút, ngày 11/3/2018 (24/tháng giêng / Mậu Tuất ).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam  Nguyễn Văn An cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.   Nguyện cầu cho hương linh Quảng Hùng sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin : Lê Bát, Nguyễn Nguyên Ngọc, Hoàng Tý.