Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng

Ông Nguyễn Văn Bịn
Pháp danh: Nguyên Hương

Sinh Năm : Canh Ngọ (1930 ), thường trú tại Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2019 ( Nhằm ngày 05 tháng 03 năm Kỷ Hợi )

    Hưởng thọ 90 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ , ngày 10/ 4/ 2019 ( 06 /tháng 3 / Kỷ Hợi ) đến 20 giờ , ngày 12 /4/2019( 08 tháng 3 / Kỷ Hợi ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 7 giờ 30 phút ,ngày 13 /4/2019 ( 09 tháng 3 / Kỷ Hợi ) .Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Vọng đích tôn Nguyễn Văn Bình cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Hương sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .


Tin : Lê Bát