1/10/2017
Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng
ABN xin đưa tin:

Ông: Nguyễn Văn Dần
Pháp Danh: Nhuận Quang

Sinh Năm : Mậu Dần (1937), thường trú tại An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.  Do tuổi già sức yếu, đã từ trần vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2017 (Nhằm Ngày 12 tháng 12 năm Bính Thân).

Hưởng thọ 80 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ, ngày 10/01/2017 (13/12/Bính Thân) đến 12 giờ ngày 16/01/2017 (19/12/Bính Thân ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 13 giờ, ngày 16/01/2017 (19/12/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng , đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Nguyễn Mường và anh Nguyễn Bá cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nhuận Quang sớm vãng sanh về miền Cưc Lạc.

Tin và hình: ABN tại An Bằng/ Lê Bát